Home News AIR tohgon nanoi’a “Choir Festival 2019” lolhing tah’a chelha

AIR tohgon nanoi’a “Choir Festival 2019” lolhing tah’a chelha

44
0

CCpur. Feb 9 (ET): All India Radio (AIR), Churachandpur tohgon nan tuni jnglam nidan 11:00 akipat chun B. Vengnom Community Hall mun’a “For Peace and Unity” thupi pansa in Choir Festival 2019 kingon anaum in ahi. Hiche kingon achun Jin-gun in Kabib K, IPS, Senior Superintendent of Police, Churachandpur; Jin-ja um in Lalramsang Infimate, MCS, Additional Deputy Commissioner, Churachandpur anapang lhin in chule Jin-gun in Choir Festival 2019 hondoh na ananeiyin ahi.

Hiche kin’a Neanghmei Khwan Choir, Kabui, Moirang Mantak Independent Church of India Choir, Gangte Baptist Association, Central Church Choir, Nghathal Presbyterian Kristian Thalai Pawl, New Testament Baptist Church, Tuibong Khanglai Pawl, EOC El-Shaddai Church Choir, Lutheran Youth Fellowship, Zoumunnuam, Evangelical Baptist Convention Central Choir, Independent Church of India Central Choir leh Evangelical Churches Association Central Choir ho cheng’a kon laa ngailhah in anaum in ahi.

Source eimitime